शनिवार, 7 अगस्त 2010

अवार्ड क्या हू न्द?

अवार्ड क्या हू न्द ?

वा बोली .
हेजी , यु अवार्ड क्या हू न्द ?
मिन बोली....,
लुखु समणी अपणु तमशु दिखै दिखै
जू ईजात , अर, बेजती हू न्द
वो अवार्ड हुन्द औरी कपाल हू न्द !

parashagaur

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें