बुधवार, 4 अगस्त 2010

अछु ह्वै

मिन बोली पंडत जी ..
जरा ई जन्म पत्री दिखया
कनी दशा लगी होली जू इन ह्वै गे
अछु भलु पड्यु लिखू नोनू छो
मती मरेगी एकी जू , पुलिसम भर्ती ह्वै गे !

पंडित्ल बोली ...
हून त येल नेता छो , पर चला
अछु ह्वै जू पुलिसम चलिगे
अरे जजमान नेता से पुलिस भलो
वो त पाच साल tak रालू , पर युत
ता जिन्दगी भर घूस खालो !
-------------------------

2 टिप्‍पणियां: